วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

การปลูกมะนาว ในบ่อซีเมนต์ สร้างเงินล้าน

 การปลูกมะนาว ในบ่อซีเมนต์ สร้างเงินล้านได้แน่นอน
การปลูกมะนาว ในวงบ่อซีเมนต์ (ขนาด 80 X 50 เซนติเมตร) ด้วยแล้ว การปลูกมะนาว จะมีราคาแพงแค่ไหนก็ยังมีผลมะนาวทานตลอดทั้งปี แต่สำหรับผู้ที่ต้อง การปลูกมะนาว เป็นอาชีพนั้น จะดูเฉพาะในช่วงที่มะนาวมีราคาแพงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าในช่วงที่การปลูกมะนาว มีราคาแพงไม่ว่ามะนาวพันธุ์ไหนก็สามารถจำหน่ายได้ ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นในช่วงที่การปลูกมะนาวมีราคาถูกบางสายพันธุ์อาจจะไม่สามารถ จำหน่ายได้เลย หรือจะนำไปแปรรูปก็ใช้ไม่ได้ จึงจำเป็นต้องศึกษาให้ดี  ในปัจจุบันสวนขวัญพรรณไม้ได้รวบรวมสายพันธุ์มะนาว จากแหล่งต่างๆ ไว้ให้ศึกษามากกว่า 17 สายพันธุ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจต้องการปลูกมะนาวได้ศึกษาและตัดสินใจก่อนการเลือกซื้อ และใช้สำหรับการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ถ้าใครสนใจก่อนการตัดสินใจปลูกก็สามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ส่วนเทคนิค การปลูกมะนาว นอกฤดูของสวนขวัญ พรรณไม้ สายพันธุ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นมะนาวพันธ์แป้นทะวาย หรือที่บางท่านอาจเรียกว่ามะนาวแป้นพวง แป้นเกษตร หรือเทียนเซ็ง เพราะเป็นมะนาวที่ออกดอกและติดผลง่าย ทนต่อโรคแคงเกอร์ได้ดีกว่าการปลูกมะนาวพันธุ์แป้นรำไพ ถึงแม้ว่าจะมีความหนาของเปลือกหนากว่า แต่เมื่อนำมาวางจำหน่ายเทียบกับแป้นรำไพก็สามารถจำหน่ายได้ดีกว่า เพราะผลใหญ่ น้ำมาก กลิ่นและรดชาติเหมือนกัน จนผู้ซื้อยังแยกแยะไม่ออกดูแล้วก็คือมะนาวแป้น ส่วนวิธีการปลูกยังคงปลูกในดินปกติ แต่จะการบังคับโดยการตัดแต่งกิ่งและกำจัดผลออกในช่วงเดือนกรกฎาคม กระตุ้นให้แตกยอดอย่างน้อย 2 ชุดเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่ โดยหลังจากตัดแต่งกิ่ง 15 วัน จะมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 ทุกๆ 7 วันเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 เดือน เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมก็จะเริ่มเห็นดอกมะนาว ซึ่ง การปลูกมะนาว ชุดนี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนกุมพันธ์ไปจะถึงเดือน เมษายน หลังจากนั้นก็ปลจะทำการพักต้นจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคม ถึงจะเริ่มทำการผลิตในรุ่นต่อไป ใน 1 ปี ผลิตแค่ 1 รุ่น ปัจจุบันต้นมะนาวมีอายุ 5 ปี สามารถเก็บผลผลิตเฉลี่ยได้ประมาณ 600 ผลต่อต้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ก็นับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการผลิตมะนาวสายพันธ์อื่นๆ ก็มี เช่น มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 ที่เน้นผลิตในวงบ่อเท่านั้น เพราะมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 ถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลง่าย แต่การออกดอกและติดผลจะสู้ การปลูกมะนาว พันธุ์แป้นทะวายหรือแป้นรำไพไม่ได้ เพราะ การปลูกมะนาว พันธุ์แป้นพิจิตร 1 เป็นมะนาวที่มีผลใหญ่ เปลือกหนา เมล็ดเยอะ ยิ่งถ้าปลูกลงดินจะบังคับให้ออกผลนอกฤดูยากมาก จึงต้องปลูกลงวงบ่อซีเมนต์เท่านั้น เพราะการปลูกลงวงบ่อจะบังคับให้ออกดอกและติดผลได้ดียิ่งขึ้น และสามารถทำให้ผลมีขนาดเล็กลง เปลือกบาง และมีเมล็ดน้อยลง จนเป็นที่ต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันจึงมีผู้สนใจปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 มากยิ่งขึ้น ส่วนมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษที่เกษตรกรหลายคนสนใจนั้น ทางสวนขวัญพรรณไม้ก็ได้ทำการศึกษาและปลูกไว้เช่นเดียวกัน มะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษ มีข้อดีหลายอย่าง เช่น การออกดอกติดผลที่ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ทุกสายพันธุ์ ทนโรคแคงเกอร์ได้ดีกว่าแป้นรำไพ คุณภาพผลผลิตเหมือนกับแป้นรำไพ เปลือกบาง น้ำเยอะ แต่ก็ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่ต้องมีการดูแลรักษาพอสมควร นับว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่ง แต่ในปัจจุบันราคากิ่งพันธุ์ยังคงสูงมาก จึงอยากแนะนำให้ผู้ที่สนใจนำไปปลูกมะนาว และขยายพันธุ์ต่อในภายหลัง

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

การปลูกมะนาว จะใช้สายพันธุ์ไหนดี?

พอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หลายคนเสาะหาการปลูกมะนาวพันธุ์ดีๆไปปลูกและขอให้แนะนำสายพันธุ์เจ๋งๆในคอลัมน์บ้าง ซึ่งความจริงแล้วมะนาวสายพันธุ์ดีๆ ที่ผู้ปลูกต้องการนั้นเคยเสนอในคอลัมน์ไปเกือบทุกชนิดแล้ว แต่เมื่อผู้อ่านไทยรัฐเรียกร้อง ประกอบกับพบว่าผู้ขายกิ่งตอนมะนาวพันธุ์เยี่ยมๆ นำสายพันธุ์ออกวางขายมากมายอยู่ในเวลานี้ พร้อมกับมีผลจริงๆของแต่ละสายพันธุ์โชว์ให้ผู้สนใจได้ทดลองชิมรสชาติอีกด้วย จึงรีบ “รวมมิตรมะนาวดี” ปลูกแล้วคุ้มค่าลงในคอลัมน์อีกครั้งทันที
ผลมะนาว ที่ผู้ขายกิ่งพันธุ์มะนาวนำไปวางรวมกันโชว์บนจานเท่าที่สังเกต มีด้วยกัน 4 สายพันธุ์ เริ่มจาก 1การปลูกมะนาวแป้นพิจิตร  2มะนาวแป้นจริยา 3มะนาวแม่ไก่ไข่ดก และ 4มะนาวน้ำหอมทูลเกล้าไม่มีเมล็ด ทั้ง 4 สายพันธุ์ถือเป็นมะนาวเด่นที่ได้รับความนิยมการปลูกมะนาวอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เคยแจกแจงรายละเอียดในคอลัมน์ไปทุกพันธุ์แล้ว บางพันธุ์มีผลทะวายหรือตลอดปี ให้น้ำเยอะ รสเปรี้ยวจัด ติดผลดก แต่ละพันธุ์ที่กล่าวข้างต้นปลูกแล้วคุ้มค่ามาก โดยเฉพาะมะนาวแป้นพิจิตร เป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่นักวิชาการเกษตรบำรุงพันธุ์ให้ทนทานต่อโรคแมลงทุก ชนิด และยังสามารถติดผลดกในช่วงฤดูแล้งที่ผลมะนาวมีราคาแพงด้วย เกษตรกรในปัจจุบันจึงนิยม การปลูกมะนาว สายพันธุ์ มะนาวแป้นพิจิตร อย่างแพร่หลาย
ส่วนมะนาวแป้นจริยา มีความโดดเด่นตรงเวลาติดผลจะเป็นพวงเกินกว่า 5 ผลขึ้น และที่เป็นจุดดีอีกอย่างได้แก่ เปลือกผลของมะนาวแป้นจริยาจะบางมาก จึงทำให้มีน้ำเยอะรสชาติเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มะนาวแม่ไก่ไข่ดก จะติดผลกระจายทั่วทั้งต้นได้ดีและสม่ำเสมอ แม้จะไม่เป็นพวงแต่จะให้ผลดกมาก มีรสเปรี้ยวใกล้เคียงกับน้ำมะนาวแป้นทั่วไป สุดท้าย มะนาวน้ำหอมทูลเกล้าไร้เมล็ด มีลักษณะเด่นคือ ผลขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่เกือบเท่าลูกเทนนิส เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผู้ปลูกนิยมปลูกกันมาก เนื่องจากให้น้ำเยอะ เวลาติดผลดกทั้งต้นจะคุ้มค่ายิ่งนัก ซึ่งมะนาวดีทั้ง 4 สายพันธุ์มีกิ่งตอนขายที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ แผง “คุณภิญโญ” ตรงกันข้ามกับโครงการ 13 มีผลจริงของแต่ละสายพันธุ์ให้ดูและทดลองชิมด้วย ราคาสอบถามกันเอง ส่วนใหญ่เป็นต้นเสียบยอด จะทำให้ ใช้เวลาปลูกเพียง 8-10 เดือน สามารถติดผลให้เก็บใช้ประโยชน์ได้
ส่วนอีก 2 สายพันธุ์ ที่อยากแนะนำให้ปลูกได้แก่ มะนาวด่านเกวียน กับ มะนาวพวง ทั้งสองชนิดมีรูปทรงของผล น้ำจากผล ผิวผลคล้ายกับ “เลมอน” ของฝรั่งมาก เวลาติดผลจะเป็นกระจุกแน่นเกิน 10 ผล ต่อพวงน่าชมมาก ที่สำคัญจะติดผลตลอดปีครับ.
ดอกสะแบง

1.มะนาวหนัง ลักษณะเป็นพุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูงประมาณ 2-5 เมตร การแตกกิ่งก้านสาขาไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมสีเขียวจางเมื่อโตขึ้นจะกลมและตามกิ่งมีหนามโคน หนามสีเขียว ปลายหนามสีน้ำตาล รอยต่อระหว่างสีเขียวและสีน้ำตาลมักมีรอยต่อเห็นได้ชัด เมื่อกิ่งแก่หนามจะแห้งและตาย ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาว หัวท้ายแหลม เมื่อโตขึ้นจะค่อย ๆ สั้นเข้าหัวท้ายจะมนเข้า ผลโตเต็มที่ ส่วนมากมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีกลมมนบ้าง แต่น้อยกว่า ด้านหัวมีจุดเล็ก ๆ ผิวเรียบและมีเปลือกบาง
2.มะนาวไข่ ลักษณะลำต้นเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-5 เมตร มีขนาดและลักษณะคล้ายกับมะนาวหนัง ผลอ่อนจะมีลักษณะกลมยาว หัวท่านแหลมจะค่อย ๆ มนเข้าเมื่อโตขึ้น เมื่อโตเต็มที่ลักษณะกลมมนเป็นส่วนใหญ่ ผิวเรียบ เปลือกบาง ผลโตกว่ามะนาวหนังเหมาะสำหรับทำมะนาวดอง
3.มะนาวทราย ในปัจจุบันนี้นิยมปลูกกันมากที่สุด เพราะเป็นมะนาวที่ออกลูกมาก และออกดอกตลอดปี ซึ่งได้แก่
- พันธุ์แม่ไก่ไข่ดก ลักษณะผลกลม ผลมีขนาดกลาง แต่ความดกมีมาก ให้ผลได้เกือบตลอดทั้งปี ปลูกในกระถางก็สามารถออกดอกและเก็บผลได้
- พันธุ์แป้นรำไพ ลักษณะทรงผลแป้น ผลใหญ่กว่าแม่ไก่ไข่ดกเปลือกไม่หนามาก
- พันธุ์แป้นทวาย ผลมีขนาดกลาง ทรงผลแป้น เปลือกบา

4.มะนาวฮิติ เป็นมะนาวพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้นำมาจากหมู่เกาะตาฮิติ ผลมีขาดใหญ่ รูปไข่ เปลือกและเนื้อมีสีเขียว เก็บเกี่ยวขณะที่เปลือกสีเขียวเข้ม มีกลิ่นและรสดี เป็นมะนาวไม่มีเมล็ด
5. มะนาวหวาน มีผลขนาดใหญ่ ผลรูปร่างกลม เปลือกสีเขียวเข้ม รสไม่เปรี้ยว หรือเปรี้ยวน้อยกว่าพันธุ์อื่น จึงไม่ค่อยนิยมปลูกกัน
6. มะนาวปีนัง ลักษณะผลกลมยาว ผลโตกว่ามะนาวหนัง ก้นแหลมคล้ายไข่เต่า เปลือกหนา มีกลิ่นหอม ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
7. มะนาวโมฬี ลักษณะลูกกลมโต แต่ส่วนก้นจะกลมแป้น มีเปลือกหนา พันธุ์นี้มีรสเปรี้ยวมาก ลำต้นจะใหญ่แข็งแรง เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นต้นตอ
8.มะนาวพม่า มีผลโตเกือบเท่าส้มเขียวหวาน เปลือกหนา ใบค่อนข้างจะรี ๆ ขอบใบมีจักเล็กน้อย มีรสเปรี้ยว แต่ไม่ค่อยมีกลิ่นจึงไม่ค่อยนิยมปลูกกันมาก
มะนาวที่ได้รับความสนใจที่สุดในปัจุบันในการปลูกมะนาว เพื่อขายมะนาว คือการปลูกมะนาวแป้นพิจิตร 1

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเลือกกิ่งพันธุ์ ปลูกมะนาวนอกฤดู

การปลูกมะนาวนอกฤดู หลากหลายสายพันธุ์ที่จำหน่ายกันในปัจจุบันนี้ จริงๆแล้วมีวิธีการเลือกเพื่อให้ได้ของดีและถูกต้องตามลักษณะจึงจะนำมาปลูก แล้วเจริญเติบโตดีรวดเร็ว ซึ่งหลายคนประสบปัญหาคือเมื่อซื้อมาแล้วปลูกนานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมโต แต่ก็ไม่ตายเช่นกัน แบบนี้ส่วนมากจะซื้อมาจากร้านขายพันธุ์ไม้ที่วางขายกันทั่วไป หรือหากโตก็อาจจะเจอสายพันธุ์ที่ไม่แท้ การที่ต้นมะนาวไม่ยอมโตนั้นเหตุเพราะมีการชำลงถุงดำไว้นานเกินไปทำให้ระบบ รากแข็งและไม่ยอมขยายรากใหม่หรือที่เรียกกันว่าไม่กินปุ๋ยนั่นเอง โดยปกติผู้ซื้อทั่วไปต้องมองว่ากิ่งจะต้องยาวและใหญ่เป็นหลัก แต่จริงๆแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ต้องนำมาร่วมพิจารณาอีก สำหรับ การปลูกมะนาว จำนวนมากนั้นมีวิธีการเลือกกิ่งพันธุ์แบบกิ่งตอน โดยการมองด้วยสายตาง่ายๆดังนี้

ลักษณะกิ่งตอนที่ดี เพื่อ การปลูกมะนาวนอกฤดู
 - มีลักษณะเป็นกิ่งกระโดง คือเป็นกิ่งที่ไม่มีกิ่งแขนงออกมาด้านข้าง หรือถ้ามีให้ตัดออกเสีย
 - สีของกิ่งเป็นสีเขียวเข้ม อวบ หรือเป็นลายงานออกเขียวอมเหลือง ซึ่งบ่งบอกถึงสุขภาพและอายุของต้นแม่พันธุ์ว่าพอเหมาะ
 - ความยาวของกิ่งควรจะอยู่ในระดับความยาว 30-60 เซนติเมตร โดยประมาณ
 - ลักษณะของใบต้องเป็นมันตึง มองดูแล้วไม่แห้งเหมือนขาดน้ำ
 - หากมีหนาม หนามจะต้องอวบและแหลมคม ปลายสุดจะเป็นสีเหลืองเข้ม

ลักษณะกิ่งตอนที่ไม่ดี
 - กิ่งมีลายงาสีดำ หรือแก่เกินไปกิ่งแบบนี้บ่งบอกถึงอายุของต้นแม่ที่มีอายุมากกว่า 4 ปี ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเอามาทำการขยายพันธุ์
 - กิ่งมีลักษณะไม่อวบอิ่ม ดูแห้งเหมือนขาดน้ำผอมเร็ง
 - กิ่งมีลักษณะที่เป็นกิ่งสาขาออกมามากกว่า 3 กิ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
 - ใบต้องไม่หลุดร่วงหรือมีหลุดร่งบ้างได้เล็กน้อย

สำหรับ การตัดสินใจซื้อนั้นเบื้องต้นดูตามลักษณะที่ดีก่อนเป็นเกณฑ์ แล้วความสูงใหญ่ให้เป็นรอง หรือถ้าเข้าลักษณะที่ดีแล้วกิ่งสูงใหญ่ด้วยก็จะดีมากๆ แต่ผู้เขียนขอเน้นว่ากิ่งที่มีลักษณะสีดำแล้วนั้นเป็นลักษณะต้องห้ามเด็ดขาด เพราะ หาก การปลูกมะนาวนอกฤดูไปแล้วจะแตกยอดอ่อนได้ช้ามาก เนื่องจากอายุของกิ่งมากเกินไป หรือถ้าโตขึ้นมาได้การยืนระยะต่อไปนานๆไม่ดีแน่นอน ดังนั้นในการเลือกกิ่งพันธุ์ขอให้ดูต้องตามลักษณะที่ดีไว้ก่อนเพราะการเริ่ม ต้นที่ดี ก็จะมีอะไรดีๆตามมามากมาย
ควรเลือกกิ่งพันธุ์ีที่สมบูรณ์ใน การปลูกมะนาวนอกฤดู  เพราะการปลูกแต่ละครั้งใช้เวลา ควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกัน