วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปลูกมะนาวนอกฤดู ในกระถาง ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเงิน"การบังคับให้มะนาวติดผลควรทำเมื่อการปลูกมะนาวประมาณ 8-10 เดือน ตัดแต่งกิ่งแขนงและกิ่งที่มีโรค กิ่งที่ติดดอกและผลออกให้หมด จากนั้นงดให้น้ำในเดือนตุลาคมประมาณ 7-10 วัน เมื่อสังเกตเห็นใบมะนาวเหี่ยวหรือใบสลดและอาจมีใบร่วงบ้างให้เริ่มใส่ปุ๋ย สูตร 12-24-12 ปริมาณ 1 ช้อนแกงรอบๆ ขอบกระถาง และรดน้ำตามทันที   หลังจาก 15 วัน การปลูกมะนาว จะ เริ่มแตกใบอ่อนและออกดอกเป็นสีขาว ช่วงนี้สามารถพ่นสมุนไพรน้ำส้มควันไม้หรือยาฆ่าแมลงอะบาเม็กตินผสมกับคอ ปเปอร์ออกซีคลอไรด์หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เพื่อป้องกันโรคและแมลง หลังจากติดดอกแล้ว 4 เดือนก็สามารถเก็บผลมะนาวได้"
          ศ.นพ.สุทธิพรอธิบายต่อว่า การดูแลรักษามะนาวที่ปลูกใหม่ควรให้น้ำวันละครั้ง หลังจากการปลูกมะนาวนอกฤดู 10-15 วัน ให้น้ำวันเว้นวัน เมื่อมะนาวตั้งตัวได้ให้ใช้เศษหญ้าหรือฟางคลุมโคนต้นไว้ 3 วันให้น้ำ 1 ครั้ง แต่ในช่วง ปลูกมะนาวนอกฤดู ติดดอกออกผลต้องให้น้ำทุกวัน เพราะ การปลูกมะนาวนอกฤดู ต้องการน้ำมาก การใส่ปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 เดือนละครั้ง ครั้งละ 1 ช้อนแกงแล้วรดน้ำตาม ช่วงก่อนออกดอกให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนแกง หากดินในกระถางพร่องให้เติมมูลวัวที่ย่อยสลายแล้วเท่าระดับดินเดิมที่ใส่ไว้ ในการกำจัดวัชพืชใช้วิธีการถอนปกติ เมื่อมะนาวติดผลกิ่งอาจโน้มลงให้ทำนั่งร้านรอบกระถางเพื่อช่วยพยุงน้ำหนัก จากผลมะนาว หมั่นตัดแต่งกิ่ง เมื่อผลมะนาวเริ่มเป็นสีเขียวอ่อน ผิวเรียบบางใส ก็สามารถเก็บมารับประทานหรือจำหน่ายได้ แค่นี้ก็สามารถรับมือกับราคามะนาวที่ขึ้นลงได้ตลอดทุกฤดูกาล แถมยังได้มะนาวนอกฤดูในรูปไม้ประดับสวนที่กินได้ด้วย
          สำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจวิธีการปลูกสามารถขอรับคู่มือเทคนิคการผลิตมะนาว นอกฤดูในกระถาง หรือสนใจเข้าอบรมการปลูกมะนาวนอกฤดู ติดต่อได้ที่ส่วนต่อยอดงานวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือโทร.0-2940-7051 ในวันและเวลาราชการ       
        หลักการและเหตุผล ในการปลูกมะนาวนอกฤดู ในกระถาง                
        การบังคับ การปลูกมะนาวให้ได้ผลผลิตแก่เก็บเกี่ยวได้ตรงกับช่วงหน้าแล้ง (เม.ย.) นั้น จำเป็นต้องงดน้ำเพื่อปรับอัตราส่วน ซี/เอ็น เรโช. ในช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งค่อนข้างทำยากเพราะเป็นช่วงฤดูฝน นอกจากน้ำฝนแล้วยังมีปัญหาน้ำใต้ดินโคนต้นอีกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงส่งผลให้มะนาวแตกใบอ่อนตลอดเวลา               
        การปลูกมะนาวนอกฤดู ในกระถาง ช่วยให้มาตรการงดน้ำสามารถทำได้แน่นอน  เพราะนอกจากป้องกันน้ำจากฝนตกแล้วยังป้องกันน้ำจากใต้ดินโคนต้นได้อีกด้วย                             เตรียมกระถาง  เพื่อ การปลูกมะนาวนอกฤดู                    
      - เลือกกระถางซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 ม.  สูง 50 ซม. ปิดก้นตลอด  เจาะรูด้านข้างขอบและก้นกระถางเพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำขังค้างในกระถาง 4-5 รู
      - ตั้งกระถางกลางแจ้ง  แสงแดดส่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดวัน               

         เตรียมดิน  : ปลูกมะนาวนอกฤดู              
      - เลือกดินหน้าดินตากแดดจัด 10-20 แดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและร่วนซุยแตกตัวดี
      - ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/วัวนม + มูลไก่ไข่/ไก่เนื้อ/นกกระทา) เปลือกถั่วลิสงตากแห้ง.  ฟางแห้งหรือซังข้าวโพดตากแห้ง.   ยิบซั่มธรรมชาติ.  กระดูกป่น.  ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วพรมด้วย   “น้ำ + ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิง + ไคโตซาน + ฮอร์โมนบำรุงราก”  คลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งจนได้ความชื้น 50 เปอร์เซ็นต์  เสร็จแล้วทำกองอัดแน่น  คลุมด้วยพลาสติก  กลับกองทุก 5-7 วันหรือเมื่อมีควันเกิดขึ้นเพื่อระบายอากาศและความร้อน  หมักทิ้งไว้ 2-3 เดือนหรืออุณหภูมิลดลงหรือเย็นปกติ  ได้  "ปุ๋ยอินทรีย์หมักชีวภาพ"   พร้อมใช้งาน
        - ใช้  ดินหน้าดินตากแดด  แล้วผสมกับ  ปุ๋ยอินทรีย์หมักชีวภาพ  คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วบรรจุลงกระถางให้เต็มจนพูนโคกสูงจากปากกระถาง 50 ซม.  อัดแน่น  คลุมทับผิวหน้าดินด้วยฟางหมักเปื่อยยุ่ยแล้วคลุมทับด้วยฟางแห้งธรรมดาๆอีก ชั้นหนาๆ
                   
        เตรียมต้น :   ปลูกมะนาวนอกฤดู            
        - เลือกและปลูกกล้ามะนาวตามปกติลงบนยอดสูงสุดของพูนโคกในกระถาง
        - บำรุงเลี้ยงต้นกล้า เมื่อต้นกล้าโตขึ้นให้จัดระเบียบกิ่งประธานที่แตกออกมาให้ได้รับแสงแดดทั่ว ถึงและไม่บังแสงแดดต่อกิ่งอื่น               

         

        ขั้นตอนการปฏิบัติบำรุงปลูกมะนาวนอกฤดู ในกระถางให้ออกผลในหน้าแล้ง

      - ช่วงขั้นตอน   "ตัดแต่งกิ่ง-เรียกใบอ่อนฟื้นฟูสภาพต้น-สะสมอาหารเพื่อการออกดอก"  ปฏิบัติเหมือนการบำรุงมะนาวปลูกบนพื้นดินปกติทุกประการ               
      - ช่วงขั้นตอน  "งดน้ำเพื่อปรับ ซี/เอ็น เรโช"   ให้ใช้พลาสติกคลุมหน้าดินปากกระถางเพื่อป้องกันฝนตกใส่  เมื่อเห็นว่าต้นมะนาวเริ่มเครียดหรือเริ่มใบสลดจึงนำพลาสติกออกแล้วระดมให้ น้ำพร้อมกับเปิดตาดอกได้เลย               
      - ช่วงขั้นตอน "เปิดตาดอก" หลังจากนำพลาสติกคลุมดินออกแล้วเริ่มเปิดตาดอก 
โดย...
        ทางใบ :               
        สูตร 1 ........น้ำ 100 ล. + 13-0-46  (500 กรัม) หรือ ไธโอยูเรีย (500 กรัม) สูตรใดสูตรหนึ่ง + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.
        สูตร 2........น้ำ 100 ล. + ฮอร์โมนไข่ 250 ซีซี. + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + สาหร่ายทะเล100 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี.
        ใช้ทั้งสองสูตรสลับกัน 1-2 รอบ แต่ละสูตรห่างกันรอบละ 5-7 วัน  ด้วยการฉีดพ่นพอเปียกใบ               
        ทางราก :               
      - ให้ 8-24-24 (200-250)/ต้น (กระถาง)  ให้ทันทีที่เปิดพลาสติกคลุมแปลง
      - ให้น้ำปกติ  ทุก 1-2 วัน                 
        หมายเหตุ :               
      - หลังจากเปิดตาดอกแล้วปลูกมะนาวนอกฤดู ก็จะมีดอกออกมา จากนั้นบำรุงตามขั้นตอน “บำรุงดอก.
บำรุง ผลเล็ก.   บำรุงผลกลาง.   บำรุงผลแก่ก่อนเก็บเกี่ยว.  บำรุงผลให้แก่เร็วกว่าปกติหรือบำรุงยืดอายุผลให้แก่ช้า.”  ปฏิบัติเหมือนการบำรุงมะนาวที่ปลูกบนพื้นดินปกติทุกประการ
      - รากทั้งหมดอยู่ในกระถางซึ่งเป็นพื้นที่ๆค่อนข้างจำกัดในการอาหารและปริมาณ สารอาหารก็มีอย่างจำกัดด้วย   รากทั้งหมดต่างก็ดูดซับสารอาหารในพื้นที่จำกัดนั้นจนทำให้สารอาหารหมดไป อย่างรวดเร็ว  กรณีนี้แก้ไขโดยให้สารอาหารทั้งทางรากและทางใบมากๆอย่างเพียงพอด้วยวิธี  “ให้น้อย-บ่อยครั้ง-ตรงเวลา” ทั้งนี้ความสมบูรณ์ของต้นจะชี้บอกได้อย่างดีว่าสารอาหารพอเพียงหรือไม่
           
        ตัดแต่งรากมะนาวในกระถาง               
        เนื่องจากรากมะนาวต้องเจริญเติบโตในกระถางซึ่งมีพื้นที่จำกัด  เมื่ออายุต้นมากขึ้นหรือ 4-5 ปีขึ้นไปปลายรากจะวนอยู่ที่ขอบกระถาง  ส่งผลให้ต้นโทรมหรืออาจตายได้  กรณีนี้สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอน  ดังนี้               
      1.ล้างต้นแล้วบำรุงต้นเรียกใบอ่อนเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์หรือสะสมอาหารไว้ในต้นก่อน
      2.เมื่อยอดอ่อนเริ่มแตกออกมาให้เห็นจึงลงมือตัดแต่งกิ่งแบบทำสาวหรือทำเป็น โจรแขนด้วน  ให้เหลือความยาวของกิ่งประธานประมาณครึ่งหนึ่งของรัศมีกระถาง               
      3.ใช้พลั่วหรือเสียมคมจัดแทงลงดินตรงๆ  ห่างจากขอบกระถางมาทางโคนต้น 1 ใน 4  ขั้นตอนนี้จะเป็นการตัดปลายรากออก                 
      4.ตักดินบริเวณขอบกระถางออกแล้วเปลี่ยนดินชุดใหม่ลงไปแทน หรือถ้าเห็นว่าสภาพดินยังดีอยู่ก็ไม่ต้องตักออกก็ได้             
      5.หลังจากตัดรากแล้วให้  ฮอร์โมนบำรุงราก   พร้อมกับเร่งบำรุง   เรียกใบอ่อน-ฟื้นฟูสภาพต้น   เหมือนการบำรุงหลังตัดแต่งกิ่งมะนาวที่ปลูกบนพื้นดินปกติ    ถ้าต้นมีความสมบูรณ์ดีตั้งแต่แรกก็จะแตกใบอ่อนพร้อมกับรากชุดใหม่ภายใน 20-30   วัน และพร้อมรับการบำรุงเพื่อให้ดอก/ผลต่อไป               
      6.วิธีตักหน้าดินปากกระถางบางส่วนออกแล้วใช้วิธีล่อรากขึ้นมาก่อนแล้วจึงตัด ปลายรากที่ขอบกระถางจะสามารถลดการชะงักการเจริญเติบโตของต้นได้เป็นอย่างดี               
      7.ช่วงปีแรกหลังจากตัดแต่งรากและตัดแต่งกิ่งยังไม่ควรเอาผล  แต่ให้บำรุงต้นจนสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมก่อนจึงบำรุงเพื่อเอาผลจะช่วยให้ต้นไม่ โทรมเร็วและอายุยืนนานขึ้น
        หมายเหตุ :
    ปลูกมะนาวนอกฤดู  กระถางอายุต้น 3-4 ปี ขนาดทรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 ม.สูง 2-2.5 ม.  สภาพต้นสมบูรณ์พร้อมสามารถให้ผลผลิตได้ต้นละประมาณ 150-200 ผล  ในขณะที่มะนาวพื้นราบยกร่องแห้งลูกฟูกอายุต้น ขนาดและความสมบูรณ์พร้อมเท่าๆกันสามารถให้ผลผลิตได้ต้นละ 3,000-4,000 ผล     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น