วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ราคา ปลูกมะนาวนอกฤดู ปี2012

การปลูกมะนาวนอกฤดู

มูลค่าการปลูกมะนาวนอกฤดู ปี 2555 ณ ท้องตลาดสี่มุมเมือง

มะนาวขนาดเล็ก เดือน มกราคม เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 197 บาท ต่ำสุด 130 บาท สูงสุด 230 บาท
มะนาวขนาดเล็ก เดือน กุมภาพันธ์ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 218 บาท ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 230 บาท

มะนาวขนาดกลาง เดือน มกราคม เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 265 บาท ต่ำสุด 190 บาท สูงสุด 300 บาท
มะนาวขนาดกลาง เดือน กุมภาพันธ์ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 336 บาท ต่ำสุด 310 บาท สูดสุด 380 บาท

มะนาวขนาดใหญ่ เดือน มกราคม เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 350 บาท ต่ำสุด 260 บาท สูงสุด 380 บาท
มะนาวขนาดใหญ่ เดือน กุมภาพันธ์ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 395 บาท ต่ำสุด 380 บาท สูดสุด 420 บาท

ราคาจะมีขึ้นมีลง ขึ้นตรงต่อ จำนวน และหน้าการของการปลูกมะนาว แพงเป็นจะอยู่ช่วง กุมภาพันธุ์-เมษายน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น